USLOVI KORIŠĆENJA

Autorska prava

Sav sadržaj bloga MrNicolleto.com možete slobodno preuzimati bez prava izmene originalnog sadržaja,  isključivo uz povratni link ka autorskom blogu, tj blogu MrNicolleto.com. Svako kršenje uslova korišćenja može biti predmet pokretanja postupka pred sudom u Sremskoj Mitrovici, Republika Srbija. Bez obzira o kakvoj vrsti medija je reč, lice koje preuzima sadržaj u obavezi je da na vidljivo mesto istakne link ka originalnom izvoru.

Privatnost

Svaki unos ličnih podataka ostaje zaštićen i privatan. MrNicolleto blog ni pod kojima uslovima podatke neće ustupiti trećem licu.

Komentari

Svi komentari, koji na bilo koji način svojm sadržajem diskriminišu korisnike bloga na osnovu verske, nacionalne, rasne, seksualne i bilo koje druge pripadnosti, neće biti objavljeni. MrNicolleto.com zadržava pravo zabrane daljeg komentarisanja.

Fotografije

Većina fotografija koje sadrži blog MrNicolleto.com predstavljaju autorsko delo. Svako dalje preuzimanje, distribuiranje i umnožavanje predstavlja kršenje zakona o autorskom delu. Sve ostale preuzete su sajta freeimagepost.

P.S

Sadržaj bloga MrNicolleto.com predstavlja lični stav autora. On, kao takav nema nameru da ikoga uvredi, omalovaži i diskriminiše. Ukoliko smatrate da je autor na bilo koji način povredio vaša autorska prava, molim – kontaktirajte autora.

Autor bloga

Nikola B.